naturterapeutvictorialindh.com

kroppen i balans

Tjänster

Naturterapi ; Kinesiologi
Homeopati/irisdiagnostik

Konsultation och iris  400 kr per 1 tim

Kinesiologisk testning och konsultation 600:- per 1 tim

i naturterapin ser vi på hela människan och tar god tid på att ta en grundlig bakomliggande historik för att inget väsentligt skall missas eller utelämnas. vi vill veta hur när och varför problemet uppstod. Jag arbetar med näring, kost, vitaminer, fytoterapi, homeopatiska enkelmedel, homeopatiska komplexmedel, homeopatiska organmedel. och testning vilket kroppen blir starkare av respektive svagare av. jag använder mig i diagnostiken av att titta i iris .Muskeltestning. och blodtrycksmätnng. att visuellt titta på posturala avvikelser. m.m.  Healing / Hypnoterapi

Hypnoterapi session ca 2 tim 1000 kr

Healing session ca 45 min 400 kr

Distanshealing 30 min 300 kr