naturterapeutvictorialindh.com

kroppen i balans

Tjänster

Bowenterapi

1 behandling 600 kr ca 60 min
1 behandling 350 kr ca 30 min

Bowen terapi
är en form av kroppsbehandling som utvecklades av Tom Bowen i australien. han var osteopat. Bowenbehandling är en mjuk behandling med pauser emellan greppen som består av en rullning över muskler ligament och senor, nervbanor och stället går oftast över en meridian eller en akupunturpunkt i kroppen. Effekten är att blockeringar längds denna löses upp. och signaleringen mellan kroppen musklerna och bindväven och hjärnan kommer återställs

 Ibland har den kallats homeopatiskt kroppsarbete, de lätta greppen stimulerar kroppen att sätta igång en naturlig läkning men minsta möjliga påverkan. 

Bowen är en holistisk metod som tillåter kroppen att läka på flera plan, det kan vara posturalt men även känslomässigt. bowen påverkar det autonoma nervsystemet som står för ca 80 % av kroppens funktioner och är mkt mottagligt av yttre stimulans, den moderna människan är tyvärr idag mkt påverkat av det sympatiska nervsystemet som påverkar oss negativt då vi är stressade. dvs fight and flight systemet. och det är endast när vårt nerv system det  skiftar om till parasympatiskt (avslappning) som förändring och läkning kan ske. det är det som är det fina med bowen att det försätter kroppen i ett stadie där läkning påbörjas

MSTR = Ärrvävnadsteknik
påverkar bindväven och fiberna i ärrvävnaden så att en strukturell balans uppstår och ett lymfflöder kan sätta igång. alla ärr i kroppen är resultatet av ett trauma som går olika djupt i kroppen det kan vara strukturellt men ofta även emotionellt. 
 


MSTR

Naturterapi ; Kinesiologi
Homeopati/irisdiagnostik

Konsultation och iris  400 kr per 30 min

Naturterapeutisk konsultation /beh Kinesiologisk testning 600:- per 1 tim

i naturterapin ser vi på hela människan och tar god tid på att ta en grundlig bakomliggande historik för att inget väsentligt skall missas eller utelämnas. vi vill veta hur när och varför problemet uppstod. Jag arbetar med näring, kost, vitaminer, fytoterapi, homeopatiska enkelmedel, homeopatiska komplexmedel, homeopatiska organmedel. och testning vilket kroppen blir starkare av respektive svagare av. jag använder mig i diagnostiken av att titta i iris .Muskeltestning. och blodtrycksmätnng. att visuellt titta på posturala avvikelser. m.m.  Healing / Hypnoterapi

Hypnoterapi session ca 90 min 900 kr

Healing session ca 60 min 500 kr

Distanshealing 30 min 300 kr