naturterapeutvictorialindh.com

kroppen i balans

Behandling på Gärsnäs Gård

Gärsnäs Gård är ett jordbruk som även erbjuder alternativ behandling. Du som klient kommer till en avstressande miljö

Jag heter Victoria Lindh är Bowenterapeut och Naturterapeut.

Jag ser till helheten och vi avgör tillsammans hur vi ska komma till rätta med ditt problem.. vi inriktar oss mot att gå till bottnen med symptom och hittar grundorsaken till dessa. för att med passande mix av behandling. åter föra kroppen till balans. detta kan innebära att man ändrar sina matvanor. tränar på ett sätt som kommer kroppen till godo. en anpassad kroppsbehandling. behandling med örter. homeopatiska preparat , mineraler, vitaminer, som kroppen behöver. adressera känslor som stoppar en och håller tillbaka en. som kan skapa blockeringar i din kropp. en naturterapeut försöker alltid att få klienten att förstå hur saker och ting hänger ihop kropp själ och psyke. så att man kan ta ansvar för sin hälsa.

en naturterapeut arbetar enligt på 6 fundamentala principer.

Naturens helande kraft. naturen och dess växter har en kraft att hela.

Identifiera och behandla orsaken. att bara behandla ett symptom gör oftast att det kommer igen. naturterapeuten försöker hitta de underliggande orsakerna. som kan vara fysiska eller emotionella.

Gör inte skada - en naturterapeut väljer det mest naturliga och snällaste preparatet för att inte skapa obalans.

Naturterapeuten som utbildare. att lära klienten att ta ansvar för sin hälsa. att behandla hela personen. undvika gifter ändra sin kost och livsstil. för att förhindra fortsatt sjukdom. ''

flera områden som andvänds för att ställa diagnos. bl.a irisdiagnostik. Homeopati, näringsterapi. Jag arbetar även med Hypnoterapi och Healing

Varmt välkommen!

Kosttillskott / Homeopati / Näringsterapi

Irisdiagnos / Pulsdiagnostik /